Polityka prywatności

 1. Administrator gwarantuje ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w celu realizacji usług Serwisu oraz w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.
 3. Dane przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane tylko przez Administratora Serwisu, i nie będą powierzane innym podmiotom
 4. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach oraz udostępnione:

– odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

– podmiotom reprezentującym Organizatora w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia usług Serwisu w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z usług Serwisu,

– innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 1. Zakres przetwarzanych w Serwisie danych osobowych obejmuje następujące informacje: imiona i nazwiska, miejscowość Użytkowników.
 2. Podstawą prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru danych osobowych jest zgoda Użytkowników, których dane dotyczą, oraz wskazane wyżej przepisy prawa.
 3. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak konieczny do realizacji celów Serwisu, o których mowa w ust. 2.
 4. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osób trzecich, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobieżenia ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Pomimo zakończenia korzystania z usługi świadczonej w ramach Serwisu Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile są one dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub porozumienia lub niezbędne:

– do rozliczenia usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu,

– do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z usługi,

– w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.

Na pytania Użytkownika dotyczące zasad przetwarzania w Serwisie danych osobowych, kierowane do Serwisu drogą e-mailową za pomocą formularza na stronie: http://emink.pl/kontakt/ , Administrator odpowiada na podany w formularzu email w możliwie najszybszym terminie.

 

KOSZYSTANIE Z TRESCI

 1. Użytkownikom przysługuje prawo korzystania z umieszczonych w Serwisie Treści jedynie na własne potrzeby, w celach nie mających charakteru komercyjnego. W przypadku, gdy Treść stanowi przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego, Użytkownik może z niej korzystać w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Korzystanie z Treści na zasadach określonych w Regulaminie jest nieodpłatne.
 3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za dokonane przez siebie naruszenia cudzych praw autorskich lub pokrewnych do Treści umieszczonych w Serwisie.

KONTROLA TRESCI

Administrator ma prawo kontrolować – w miarę swoich możliwości – umieszczane przez Użytkowników treści.

Serwis Emink.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi Użytkowników, które będą:

– obraźliwe i wulgarne;

– niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi;

– niezgodne z dobrymi obyczajami;

– naruszające prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, patentowe czy inne tajemnice handlowe;

– zawierające znaki, przez które wypowiedź staje się nieczytelna i niezrozumiała;

– wypowiedzi w ramach komentarzy do dyskusji pod zestawem, które nie odnoszą się bezpośrednio do danego zestawu

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Ok